Bài 13: Laravel – Forms

Bài 12: Laravel – Làm Việc Với Database

Laravel cung cấp xây dựng tab để xử lý form HTML dể dàng và bảo  mật.

Tất cả element chính của HTML được tạo ra khi sử dụng Laravel. Để hổ trợ cho cái này, chúng ta cần thêm gói HTML tới Laravel theo đường composer.

Step 1: thực thi câu lệnh sau trong terminal

composer require illuminate/html

bai13_install_html_package

Step 2: Bây giờ chúng ta cần thêm gói này vào file cấu hình của laravel trong config/app.php. Mở file này và bạn sẽ thấy một danh sách service provider như hình bên dưới. Dòng bao khung là dòng chúng ta cần thêm vào.

laravel_service

Step 3: trong file này kéo xuống chút bạn thấy mảng aliases, chúng ta sẽ thêm 2 dòng như trong hình:

outlined_box

Step 4: giờ thì mọi thứ đã được cài đặt, Để thấy chúng ta có thể sử dụng element HTML trong laravel tag như thế nào. Sau đây giới thiệu các bạn một số thẻ html cơ bản trong form như sau:

Mỏ một form

{{ Form::open(array(‘url’ => ‘foo/bar’)) }}

   //

{{ Form::close() }}

Tạo label

echo Form::label(’email’, ‘E-Mail Address’);

Tạo input text

echo Form::text(‘username’);

 

Tạo giá trị mặc định

echo Form::text(’email’, ‘example@gmail.com’);

 

Tạo input password

echo Form::password(‘password’);

 

Tạo input file

echo Form::file(‘image’);

 

Tạo checkbox hoặc radio input

echo Form::checkbox(‘name’, ‘value’, true);echo Form::radio(‘name’, ‘value’, true);

 

Tạo drop-down list

echo Form::select(‘size’, array(‘L’ => ‘Large’, ‘S’ => ‘Small’));

 

Tạo Submit button

echo Form::submit(‘Click Me!’);

 

EX:

Step 1:

Bây giờ chúng ta copy hết cái đống này vào file view để xem kết quả

Resources/views/form.php

<html>

   <body>

      <?php

         echo Form::open(array(‘url’ => ‘foo/bar’));

            echo Form::text(‘username’,’Username’);

            echo ‘<br/>’;

            echo Form::text(’email’, ‘example@gmail.com’);

            echo ‘<br/>’;

            echo Form::password(‘password’);

            echo ‘<br/>’;

            echo Form::checkbox(‘name’, ‘value’);

            echo ‘<br/>’;

            echo Form::radio(‘name’, ‘value’);

            echo ‘<br/>’;

            echo Form::file(‘image’);

            echo ‘<br/>’;

            echo Form::select(‘size’, array(‘L’ => ‘Large’, ‘S’ => ‘Small’));

            echo ‘<br/>’;

            echo Form::submit(‘Click Me!’);

         echo Form::close();

      ?>

   </body>

</html>

Step 2: địn tuyến

App/Http/routes.php

Route::get(‘/form’,function(){

   return view(‘form’);

});

 

Step 3: http://localhost:8000/form

 

 bai13_form_display

Lưu ý: nếu gói illuminate/html của bạn gây lổi thì hãy chuyển sang gói laravelcollective/html, tùy phiên bản laravel bạn đang sử dụng nhé. Nếu dùng gói laravelcollective/html chúng ta cài đặt như sau:

composer require “laravelcollective/html”

trong file config/app.php

chúng ta thêm dòng:

‘providers’ => [    // …    

Collective\Html\HtmlServiceProvider::class,    

// …  ],

Và cho aliases :

  ‘aliases’ => [    // …

      ‘Form’ => Collective\Html\FormFacade::class,

      ‘Html’ => Collective\Html\HtmlFacade::class, 

  // …  ],

Trên đây là giới thiệu các bạn vài thè html mà laravel sẽ tạo cho bạn khi sử dụng gói html. Bạn có thể tham khảo thêm nhiều tab hơn nữa tại

https://laravelcollective.com/docs/5.2/html

Cảm ơn hẹn gặp lại!!

 

 

Bài 12: Laravel – Làm Việc Với Database

Comments

Ý Kiến Của Bạn

Your email address will not be published. Required fields are marked *